Badrum

Jag är medlem i Byggkeramikrådet (BKR) & Plattsättnings-Entreprenörers Riksförening (PER).
Jag är behörig att arbeta enligt de framtagna branschreglerna (BBV).

Jag har genomgått följande utbildningar och uppdaterar mig regelbundet för att veta hur ett våtutrymme ska bearbetas för att bli fackmässigt utfört enligt gällande branschregler.

Steg 1: Teoretisk tätskiktskurs anordnad av BKR.
Steg 2: Entreprenadjuridik och byggkeramiska grundkunskaper anordnad av BKR.
Steg 3: Praktisk tillämpning av godkända konstruktioner anordnad av olika leverantörer.

Vad gäller steg 3 är jag behörig att arbeta med material från LIP, Bostik, Mapei samt PCI.

stor_bkrsteg1    stor_bkrsteg2    kursintygvatrum-behorig-id