Referenser

Referenser

Sedan några år tillbaka genomför jag en enkätundersökning där jag i samband med fakturering av mina arbeten skickar med en enkel enkät samt ett förfrankerat svarskuvert som jag ber mina kunder att fylla i och returnera för att på så sätt få fram om det finns område man kan förbättra.

Dessa medför jag alltid när jag åker ut och träffar nya kunder så att ni kan få ta del av dessa referenser och kontaktuppgifter till kunder inom olika typer av arbeten jag utfört genom åren.